اخبار و اطلاعیه ها

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت:


با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "محمدرضا جباری" به سمت "معاونت طرح و توسعه" منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "محمدرضا جباری" به سمت "معاونت طرح و توسعه" منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ با صدور حکمی "محمدرضا جباری" را به سمت "معاونت طرح و توسعه" منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای  دکتر محمدرضا جباری

با سلام و احترام

   نظر به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت "معاونت طرح و توسعه" منصوب می‌شوید .اهم انتظارات اینجانب از جنابعالی به شرح ذیل است :

1-تدوین برنامه و بودجه سالانه شرکت

2- تهیه و تدوین محتوای آموزشی و تجهیز امکانات مربوطه در این خصوص برای کارکنان

3-ارزیابی دقیق نیازهای کارکنان به دوره های آموزشی و تشویق آنها برای حضور در جلسات

4-تدوین نظام نامه ی آموزش های ضمن خدمت و تاثیر آن ها در حق الزحمه های دریافتی کارکنان 

5-برنامه ریزی، هدایت، سیاست گذاری و تعیین محورهای مطالعاتی و مشارکت در پروژه های جدید و ارائه راهکارهای مناسب

6-تدوین برنامه های استراتژیک و راهبردی بر مبنای سیاستها و اهدافشرکت برای طرح و تصویب در هیئت مدیره

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و رعایت قوانین بالا دستی و اصول مدیریتی در دستیابی به اهداف کلان شرکت موفق و پیروز باشید .

دکتر مهدی ریاحی فر