اخبار و اطلاعیه ها

با صدور حمکی از سوی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ صورت گرفت:


با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر اعضای جدید کمیته وصول مطالبات شرکت منصوب شدند.

با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر اعضای جدید کمیته وصول مطالبات شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ با صدور حکمی دکتر محمدرضا جباری، دکتر مهدی فرزانه، حامدرضا هاشمی، محمدرضا محسنی و دکتر جواد فرهنگ را به عنوان اعضای کمیته وصول مطالبات شرکت منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر محمدرضا جباری سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع

جناب آقای دکتر مهدی فرزانه معاون محترم بیمه و خدمات سلامت

جناب آقای حامدرضا هاشمی سرپرست محترم مالی

جناب آقای محمدرضا محسنی مدیر محترم حقوقی

جناب آقای دکتر جواد فرهنگ مدیر محترم بیمه گری و درآمد

با سلام

بموجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته وصول مطالبات شرکت منصوب می شوید تا با شناسایی درآمدها به تفکیک قراردادهای کشوری و استانی با برنامه ریزی منظم  و مستمر نسبت به وصول به موقع مطالبات و پیگیری مطالبات معوق اقدام فرمایید . امید است در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.