اخبار و اطلاعیه هامحمد افراشته، مدیر نظارت بر صدور شرکت آتیه سازان حافظ از انعقاد قرارداد بیمه تأمین حفظ و سلامت کارکنان صنعت آب و برق، بین وزارت نیرو و شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد.

محمد افراشته، مدیر نظارت بر صدور شرکت آتیه سازان حافظ از انعقاد قرارداد بیمه تأمین حفظ و سلامت کارکنان صنعت آب و برق، بین وزارت نیرو و شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، این قرارداد در تاریخ 1397/04/01 با حضور جناب آقای دکتر مهدی ریاحی فر، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ و جناب آقای دکتر علی اکبر مهاجری، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو به مدت یکسال  به امضا رسید.

متن قرارداد به شرح ذیل است:

متن قرارداد فی مابین