اخبار و اطلاعیه ها

معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش


قرارداد آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ نخستین بار از اول خرداد 93 به مدت یکسال منعقد شد، در ابتدا به دلیل مشکل کمبود مراکز درمانی با مشکلاتی مواجه بودیم که رفته رفته با تلاش همکاران در بیمه آتیه سازان حافظ این مشکل برطرف شد.

 

به گزارش آتیه سازان حافظ اکبر حاجیلو معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی که در نشریه "آسا" ( ماهنامه خبری- تحلیلی آتیه سازان حافظ) منتشر شد، نوشت:

 قرارداد آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ نخستین بار از اول خرداد 93 به مدت یکسال منعقد شد، در ابتدا به دلیل مشکل کمبود مراکز درمانی با مشکلاتی مواجه بودیم که رفته رفته با تلاش همکاران در بیمه آتیه سازان حافظ این مشکل برطرف شد.

قرارداد سال 93-94 به صورت بیمه‌گری بود و انصافاً بیمه آتیه سازان حافظ با همکاری آموزش و پرورش در پوشش 730 منطقه آموزش و پرورش تعامل خوبی داشت چرا که نیاز بود در اکثر مناطق شعبه یا نمایندگی وجود داشته باشد ، از طرف دیگر همکاران ما نیز در آموزش و پرورش در خصوص جمع‌آوری اسناد آموزش و پرورش اقدام کردند تا هر چه بیشتر در این راستا خدمت‌رسانی شود.

در سال 94 بنا به دلایلی قرارداد به صورت صندوقی منعقد شد که البته شکل کلی کار تفاوتی نکرد. با توجه به اینکه برخی مراکز به صورت موردی لغو قرارداد می‌کردند و انتظارات بخش درمان بیشتر شده بود و از طرف دیگر تعداد بیمه‌شدگان ما نیز رو به افزایش بود باز هم آتیه سازان حافظ با تلاش همه جانبه سعی در رفع اشکال داشت. در نتیجه قرارداد 94 نیز با مدت 16 ماه به صورت قبل سپری شد.

قراردادسال 95 نیز از اول مهر سال جاری تمدید شد، در 6 ماه اخیر با توجه به تاخیر در پرداخت هزینه‌ها که از سوی آموزش و پرورش بود و از طرف دیگر لغو قرارداد برخی مراکز درمانی نارضایتی‌هایی را باعث شده بود اما ما تلاش کردیم پرداخت‌ها را به صورت منظم انجام دهیم تا روند نارضایتی افزایش پیدا نکند.

در بحث خدمت‌رسانی بیمه مکمل درمان بحث تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد موضوع مهمی است چراکه بیمه شدگان معتقدند هر چه تعداد مراکز درمانی بیشتر باشد روند دریافت خدمت نیز آسانتر خواهد بود.

هرچقدر نظارت بر مراکز طرف قرارداد و تعامل بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بیشتر باشد و عوامل اجرایی سرعت ارائه خدمات را بیشتر کنند رضایتمندی حداکثری حاصل می‌شود.