اخبار و اطلاعیه ها

نشست نایب رئیس هیات مدیره بانک ملت با مدیرعامل آتیه سازان حافظ


نشست نایب رئیس هیات مدیره بانک ملت با مدیرعامل آتیه سازان حافظ برگزار شد.

نشست نایب رئیس هیات مدیره بانک ملت با مدیرعامل آتیه سازان حافظ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ این نشست با حضور دکتر حمید تاجیک نایب رئیس بانک ملت و دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ و علی خدامی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی آتیه سازان حافظ به منظور افزایش همکاری‌های دوجانبه بین آتیه سازان حافظ و بانک ملت برگزار شد.

در این نشست در خصوص همکاری‌ مشترک با بانک به منظور ارائه راهکارهایی در خصوص تامین منابع مالی مطمئن مذاکره شد.