اخبار و اطلاعیه هاپزشکی حرفه مقدسی است؛ پزشک واسطه امر شفا است و تنها خداست که شفا می‌دهد. در احادیث آمده " الطبیب یداوی و هو الشافی". پیامبر (ص) فرمود: دو علم برترین علم‌هاست. علمی که مربوط به دین می شود و علمی که مربوط به بدن می‌شود.

 

دکتر عزت الله گل‌علیزاده

 

پزشکی حرفه مقدسی است؛ پزشک واسطه امر شفا است و تنها خداست که شفا می‌دهد. در احادیث آمده " الطبیب یداوی و هو الشافی". پیامبر (ص) فرمود: دو علم برترین علم‌هاست. علمی که مربوط به دین می شود و علمی که مربوط به بدن می‌شود.

 

از دیر بازپزشک جایگاه خاصی نزد مردم داشته است؛پزشکی در ایران هم همین‌طور بوده است. درگذشته پزشک را حکیم می‌نامیدند. ما وارث حکیمان بزرگی هستیم. حکیم بوعلی سینا و حکیم زکریای رازی. در سده‌های اخیر، پزشکان نام‌آوری همچون دکتر قریب و دکتر شیخ الگوی علم و اخلاق برای جامعه پزشکی ما بوده‌اند ومردم خاطرات نیکویی ازاین بزرگان نقل می‌کنند.

 

پزشکی ما پس از انقلاب،جزء معدود رشته‌هایی بود که توانست به سرعت به خودکفایی برسد. همکاران ما در هشت سال دفاع مقدس، افتخارات بزرگی آفریدند. بعداز انقلاب هنوز تعداد بالایی از بیماران برای ادامه درمان راهی خارج از کشور می‌شدند و ازاین طریق ارز زیادی از کشور خارج می‌شد. در حالی که اکنون به لطف پیشرفت پزشکی کشور شاید کمتر از تعداد انگشتان دو دست نیاز به اعزام بیمار -در طول سال- به خارج از کشور داشته باشیم.

 

البته نباید از این نکته هم غافل شد که پزشک عضوی از تیم سلامت است و زمانی‌که از این افتخارات یاد می‌کنیم منظور ما همه افرادی است که در تیم سلامت فعالیت می‌کنند.

 

اما در این مسیر مشکلاتی هم وجود داشته است؛ مهم‌ترین مشکلی که گریبانگیر حوزه سلامت کشور بوده بحث کم بودن سهم بهداشت و درمان ازبودجه کشور و به تبع آن واقعی‌نبودن تعرفه خدمات پزشکی است. این باعث شده که حتی بیمارستان‌های دولتی که 80 درصد خدمات بستری را اراءه می‌دهند بیشترین لطمات را ببینند و در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.

 

نکته دیگر، رابطه مالی میان پزشک و بیمار است؛ دغدغه‌‌ای که جامعه پزشکی ما

 

دارد این‌ است که روزی این رابطه مالی برداشته شود و

 

 تمامی پرداخت هاتوسط سازمان‌های بیمه گر انجام شود و به زعم مقام معظم رهبری بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد. البته دولت یازدهم، تنها دولتی بود که سلامت را در کنار بحث برجام در الویت قرار داد. سلامت حدود دو دهه و حتی در برخی برنامه‌های توسعه، مغفول مانده بود. در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به سلامت، توجه بیشتری شد اما به دلیل برخی کمبودها از جمله کمبود منابع خیلی از مواد آن اجرایی نشد؛. توجهی که در دولت یازدهم به مقوله سلامت شد و شاهد افزایش سهم بهداشت و درمان در بودجه بودیم امیدواریم این توجه کماکان ادامه داشته باشد و دولت بر اساس اصول متعدد قانون اساسی به یکی از تکالیف قانونی خود که همانا تأمین سلامت است عمل نماید.

 

یکی از مشکلاتی که همکاران ما داشتند بحث قانون مجازات اسلامی بود که براساس آن اگر پزشکی، قصوری مرتکب شود، مجازات حبس برای او در نظر گرفته می‌شود که خوشبختانه با ورود رئیس محترم قوه قضاییه این دغدغه همکاران تا حدود زیادی مرتفع شد. این قانون می‌توانست صدمات بسیار جدی را به شهروندان وارد کند چرا که همکاران ما جرئت نمی‌کردند بیماران با ریسک بالا را به خصوص در شهرستان‌ها و مراکزدرمانی فاقد امکانات کافی درمان کنند.

 

نکته دیگری که این روزها خیلی در رسانه‌ها مطرح می‌شود بحث خطای پزشکی است. درواقع خطای پزشکی، جزئی از حرفه پزشکی است؛ همکاران ما در طول یک‌سال چیزی بالغ بر 800 میلیون خدمت پزشکی ارائه می‌دهند. آمار و درصد خطاهای پزشکی ما نسبت به بسیاری ازکشورها پایین‌تر است اما این دلیل نمی‌شود که ما در صنف خودمان به این خطاها توجه نکنیم. دامن‌زدن به این قضیه در رسانه‌ها کار خوبی نیست و باعث خدشه دار شدن اعتماد بین بیمار و پزشک می‌شود.

 

اعتماد یک سرمایه مهم اجتماعی است که اگر خدشه‌دار شود، بیشترین لطمات به مردم و بیماران وارد خواهد شد. طرح برخی موضوعات در رسانه‌ها آن هم به شکل هجو جایز نیست. نبایستی به خاطر قصور کمتر از پنج درصد جامعه پزشکی کل جامعه پزشکی زیر سؤال برود.

 

در حال حاضر، تنها گروهی که الزام واجبار قانونی دارند در مناطق محروم خدمت کنند، گروه پزشکی هستند. و بعضاً مطالبات چندین ماهه دارند. همکاران ما خدمات بسیاری در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان و پژوهش و تحقیقات ارائه کرده و می‌کنند. نزدیک به 5000 نفر از همکاران مابدون هیچ گونه چشم داشتی با مراکز درمانی خیریه و بهزیستی همکاری داشته و دارند. و در این بین تنها چیزی که همکاران ما را خوشحال می‌کند، لبخند رضایتی است که بر لبان بیمار نقش می‌بندد.