اخبار و اطلاعیه ها

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:


مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه از سوی سازمان ها گفت: با وجود این شرایط خدمت به بیمه شدگان استمرار دارد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه از سوی سازمان ها گفت: با وجود این شرایط خدمت به بیمه شدگان استمرار دارد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران، مهندس طاهر موهبتی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هزینه هایی که سازمان بیمه سلامت برای ٤١ میلیون بیمه شده اختصاص می دهد، از محل منابعی است که بخشی از آن توسط بیمه شده و دستگاه های اجرایی پرداخت می کنند. به عنوان مثال در صندوق کارکنان دولت از ٧ درصد حق بیمه، ٣ درصد را دولت، ٢ درصد دستگاه اجرایی و ٢ درصد دیگر را بیمه شده پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه برخی سازمانها با وجود اینکه حق بیمه کارمند را کم کرده ولی بدهی خود را به بیمه سلامت پرداخت نکرده اند، گفت: این موضوع به سازمان خسارت وارد کرده که در صورت ادامه این روند در ارائه خدمات با مشکل روبرو خواهیم شد.
موهبتی گفت: به عنوان مثال سازمانهایی از سال گذشته هزار میلیارد تومان به سازمان بدهی دارد. با وجود اینکه چندین بار نامه  کتبی برای آنها ارسال شده و پیگیری های مکرر صورت پذیرفته ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بدهی آموزش و پرورش تنها در 6 ماهه اول امسال 288 میلیارد تومان است، ادامه داد: با وجود اینکه نامه ها و پیگیری های متعددی مبنی برعدم ارائه خدمات به آنها ارسال شد، اقدامی به منظور پرداخت بدهی هایشان انجام ندادند. مسلما ما نمی توانیم خدمت به معلمین عزیز را به عنوان فرهیختگان کشور را متوقف کنیم. اما سوال این است که تا چه زمانی باید این رویه را پیش گیریم؟
موهبتی گفت: در شرایطی که سازمان با محدودیت منابع روبروست و از پول دیگران که به تعبیری حق الناس محسوب می شود برای دیگر صندوق ها هزینه کند، به لحاظ حقوقی و احتمالا شرعی نیز دارای اشکال است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: براساس قانون برنامه ششم در صورتی که سازمانها بدهی خود را پرداخت نکنند ، خزانه داری کل این اختیار را دارد که این مبلغ را ازاعتبارت آنها کسر کند که ما این موضوع را به خزانه داری کل اعلام کرده ایم.
موهبتی افزود: به زودی این سازمان در این بخش با کسری اعتبار مواجه خواهد شد. علی رغم مکاتباتی که صورت گرفته هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
سازمان به عنوان خریدار خدمت باید مصالح ٤٠ میلیون جمعیت را در نظر بگیرد و طبیعتا سازمانها هم نباید کاری کنند که ما با مشکل روبرو شویم.
وی تاکید کرد: همان اندازه که ما برای بیمه شدگان خود آرامش و احترام قائل هستیم ، دستگاه های مربوطه نیز باید این احترام را قائل باشند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طبق مصوبه هیات مدیره و قانون ما نمی توانیم مازاد بر منابع سازمان ارائه خدمت کنیم در غیر این صورت مدعی العموم می تواند ما را احضار کند. ما تمام راه ها را رفته ایم تا این سازمانها بدهی خود را پرداخت کنند. سازمانها باید سلامت همکاران خود را در اولویت قرار دهند تا خدشه ای به ارائه خدمت وارد نشود.