اخبار و اطلاعیه ها

دکتر علیجانی :


جلسه ی واحد امور شعب با دبیران شش گانه شورای مناطق برگزار شد.

نظر به اهمیت نقش ارتباطی شورای مناطق در ایجاد ارتباط دوسویه بین شعب و ستاد ، جلسه ی واحد امور شعب با دبیران شش گانه شورای مناطق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ در این جلسه که با حضور معاون امور شعب و نمایندگان، مدیر و کارشناس امور شعب، کارشناس شرکت ترنج، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دبیران شورای مناطق  برگزار شد، مشکلات در اجرای سامانه الکترونیک رسا در خصوص کلیه ی قراردادها بالاخص قرارداد کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالاهای کشور مطرح شد.

همچنین پیشنهادات در خصوص بهبود عملکرد آموزش سامانه ی مذکور در سطح نمایندگی ها، همکاری مراکز درمانی در خصوص صدور معرفی نامه های درمان بیمه شدگان و اختلالات سرعت اینترنت در سطح شعب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تیم واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات با همراهی تیم شرکت ترنج بررسی های لازم در این خصوص و اقدام تا حصول نتیجه را پیگیری کنند.

در ادامه جلسه ضمن بررسی سوابق عملکرد شورای مناطق ، بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شعب، برنامه ریزی در خصوص نحوه عمل شورا در ارجاع موضوعات، هدایت و جمع بندی ، انتقال نتیجه و بازخورد آن و همچنین چگونگی تبیین نقش راهبردی شورای مناطق در جهت هم افزایی حوزه های ستادی و ارتقاء و بهبود فرآیندهای کاری، مواردی به عنوان دستور کار اولیه، طرح و پیشنهاد گردید.