اخبار و اطلاعیه ها

دیدار مدیرعامل آتیه سازان حافظ با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری


دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ با جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری دیدار کرد.

دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ با جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، این دیدار به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دو مجموعه برای اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تحت پوشش این صندوق صورت گرفت.

در این دیدار ضمن تاکید بر مهندسی مجدد قرارداد بیمه تکیملی درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر استفاده از سیستم فناوری اطلاعات به منظور تسهیل ارائه خدماتی همچون صدور معرفی نامه الکترونیک دریافت و رسیدگی به اسناد پزشکی تاکید شد.

همچنین نظارت دقیق‌تر بر نحوه عملکرد مراکز درمانی و پیشگیری از تقاضای القایی و ارائه تسهیلات لازم برای خدمات‌رسانی به مشتریان صندوق بازنشستگی کشوری در سراسر کشور با توجه به الگوی اجرایی در خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت.

ضمنا مقرر گردید بازدیدی از نحوه اجرای این الگو توسط مدیران مربوطه به عمل آید تا راهکارهای تسری آن به کل کشور بررسی گردد.

همچنین تاکید گردید تا جلسات کارشناسی برای رفع مشکلات احتمالی قرارداد و نیز استفاده از تجارب اجرای قرارداد و بهینه سازی خدمات به صورت مستمر برگزار شود.