اخبار و اطلاعیه ها

در بازدید از کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران


به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ مهدی ریاحی فر مدیر عامل و عضو هیئت مدیره در بازدید از شعبه مازندران با حضور در محل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان ضمن دیدار با آقای دریابیگی رئیس هیئت مدیره کانون استان و عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و اعضا هیئت مدیره با ایشان به تبادل نظر و گفت و گو پرداخت. در این دیدار صمیمی، دریابیگی ضمن ابراز رضایت از خدمات ارائه شده توسط شرکت آتیه سازان حافظ از تلاش های مشترک صورت گرفته در توسعه خدمت رسانی به مردم گفت. وی با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکلات پیش آمده در منابع تأمین حاصل از حق بیمه پرداختی توسط مردم خواستار توجه ویژه مسئولین  سازمان تامین اجتماعی به این مهم شد. مهدی ریاحی فر نیز در این دیدار به ضرورت توسعه نظارت مشترک در راستای پایش هزینه ها اشاره و ضمن قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره کانون استان مازندران گفت: شرکت خود را شریک کانون در خدمت به مردم می داند. وی همچنین بر سیاست ارتقا خدمات از طریق خرید خدمت مناسب و درخور شأن بیمه شدگان در سرویس بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ مهدی ریاحی فر مدیر عامل و عضو هیئت مدیره در بازدید از شعبه مازندران با حضور در محل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان ضمن دیدار با آقای دریابیگی رئیس هیئت مدیره کانون استان و عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و اعضا هیئت مدیره با ایشان به تبادل نظر و گفت و گو پرداخت.

در این دیدار صمیمی، دریابیگی ضمن ابراز رضایت از خدمات ارائه شده توسط شرکت آتیه سازان حافظ از تلاش های مشترک صورت گرفته در توسعه خدمت رسانی به مردم گفت.

وی با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکلات پیش آمده در منابع تأمین حاصل از حق بیمه پرداختی توسط مردم خواستار توجه ویژه مسئولین  سازمان تامین اجتماعی به این مهم شد.

مهدی ریاحی فر نیز در این دیدار به ضرورت توسعه نظارت مشترک در راستای پایش هزینه ها اشاره و ضمن قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره کانون استان مازندران گفت: شرکت خود را شریک کانون در خدمت به مردم می داند.

وی همچنین بر سیاست ارتقا خدمات از طریق خرید خدمت مناسب و درخور شأن بیمه شدگان در سرویس بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی تاکید کرد.