اخبار و اطلاعیه ها

ریاحی‌فر:


مدیرعامل آتیه‌سازان حافظ گفت: آتیه‌سازان حافظ مجهز به سامانه جامع بیمه‌گری می‌شود.

مدیرعامل آتیهسازان حافظ گفت: آتیهسازان حافظ مجهز به سامانه جامع بیمهگری میشود.

به گزارش روابط عمومی آتیه‌سازان حافظ، همایش مشترک مدیران ستادی و استانی شرکت آتیهسازان حافظ و اعضای هیات مدیره کانونهای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور در روزهای ٢٠و٢١ اردیبهشت برگزار شد.

در این همایش دکتر مهدی ریاحیفر، مدیرعامل آتیهسازان حافظ ضمن تبریک انتخاب اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، پذیرش مسئولیت را عرصه خدمتگذاری عنوان و برای منتخبین آرزوی توفیق روزافزون کرد.

وی تعامل آتیهسازان حافظ و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی را در بالاترین سطح و بهینهترین خدمات ارزیابی و در تعریفی جامع‌تر ارتباط آنها را ارتباطی دلی و جدایی‌ناپذیر بیان کرد.

 ریاحیفر همچنین گفت: آتیه‌سازان حافظ را جزئی از کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌دانیم و ارائه خدمت به بیمه‌شدگان این مجموعه که عمر خود را در راه خدمت به اقتصاد و امنیت کشور گذرانده‌اند، وظیفه شرعی، اخلاقی وعرفی مدیران ما است.

وی تصریح کرد: پرداخت تعهدات در کمتر از ٧٢ساعت به بیمهشدگان با استقرار سامانه جامع بیمهگری جزء اولویتهای اساسی شرکت است و از مدیران آتیه‌سازان حافظ می‌خواهیم در دستیابی به حداکثر سهم از بازار بیمه تکمیلی درمان اهتمام بیشتری داشته باشند.