اخبار و اطلاعیه ها

با صدور احکامی جداگانه صورت گرفت:


با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر "مهدی ریاحی‌فر" مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، مدیران شعب آتیه سازان حافظ در استان تهران در سمت خود ابقاء شدند.

 با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر "مهدی ریاحی‌فر" مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، مدیران شعب آتیه سازان حافظ در استان تهران در سمت خود ابقاء شدند.

به گزارش آتیه‌سازان حافظ، دکتر مهدی ریاحی فر با صدور احکامی جداگانه دکتر رویا احمدی، معصومه نوروزی، دکتر رقیه صداقتی علیشاه، سودابه چراغی، دکتر احمدرضا دشتی و مهندس فرزاد فلاح را به ترتیب در سمت " مدیر شعبه استاد نجات الهی"، "مدیر شعبه تهران شرق"، "مدیر شعبه تهران جنوب"،"مدیر شعبه تهران غرب"، "مدیرشعبه فاطمی" و "مدیر شعبه تهران شمال" ابقاء کرد.