•   علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشریه "آسا" (نشریه داخلی شرکت آتیه سازان حافظ)...
  • دکتر سعید شاکرمی مدیر شعبه لرستان رشد چشمگیر هزینه‌های درمان و پرداخت از جیب مردم موجب نگرانی شده است، هزینه‌های سرسام آور بعضا منجر به زمین‌‍گیر شدن افراد نیازمند می‌گردد. بطور کلی...
  • معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش قرارداد آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ نخستین بار از اول خرداد 93 به مدت یکسال منعقد شد، در ابتدا به دلیل مشکل کمبود مراکز درمانی با مشکلاتی...