• رئیس و اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ دیدار کردند.
  • مهندس طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از سازمان بیمه سلامت ایران در خراسان رضوی بازدید کرد.
  • مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ از شعبه شرق این شرکت بازدید کرد.

گزارش تصویری