• به گزارش آتیه سازان حافظ، در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کامندان تشریح شد.  
  • برگزاری همایش مدیران شرکت آتیه سازان حافظ با محوریت نحوه اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی
  • ...

گزارش تصویری