• دکتر عزت الله گل علیزاده از شعبه آتیه سازان حافظ در اصفهان بازدید کرد.
  • دوره بازآموزی بیمه گری و درآمد برای کارشناسان حوزه بیمه گری و درآمد شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد. به گزارش آتیه سازان حافظ این دوره آموزشی دو...
  • ...