• صنعت خدمات نزدیک به دو سوم از درآمد کل دنیا را تشکیل میدهد. در کشور آمریکا برای مثال بخش خدمات به تنهایی دو سوم از GDP را تشکیل میدهد و %80 از نیروی...
  • استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای اجبار ملت‌ها چیز جدیدی در سیاست خارجی نیست. 432 سال قبل از میلاد مسیح ، بافرمان مجلس آتن تمام معاملات بین مگارا و...
  •    نويسندگان: دکتر امير پيروزيان  دکترمحمد مسکر پوراميدي (نويسنده مسئول)  دکتر علي ايوبيان   امروزه نظام‌هاي...