اخبار و اطلاعیه ها

در گفت‌وگو با معاون بازاریابی و خدمات بیمه‌ای آتیه سازان حافظ تشریح شد:


دکتر امیرعلیجانی معاون بازاریابی و خدمات بیمه‌ای در گفت‌وگو با آتیه سازان حافظ به مرور عملکرد 4 ساله آتیه سازان حافظ در قرارداد بازنشستگان تامین اجتماعی، از زبان آمار و ارقام پرداخت.در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید. حدود 4 سال از اجرای قرارداد آتیه سازان حافظ با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گذرد عملکرد شرکت در این مدت را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا شرکت توانست نیازهای بازنشستگان تامین اجتماعی را پوشش دهد؟ ابتدا باید بگوییم بر اساس قوانین بالادستی قانون الزام به تامین درمان برای بازنشستگان پیش‌بینی شده بودو شاید برخی بگویند چه نیازی به بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان کانون تامین اجتماعی  وجود داشت ؟ اگر خیلی ساده بخواهیم به این سوال جواب بدهیم باید بگویم نیاز به هر کالا و خدماتی زمانی ایجاد می‌شود که نظام عرضه و تقاضا در آن به خوبی عمل نکرده باشد وگرنه تا زمانی که تولید کالا و خدمات مناسب با عرضه و تقاضای آن باشد نیاز به تولید کالا و خدمات دیگری وجود ندارد و اگر هم تولید شود، در نظام اقتصادی مربوط به آن کالا متورم خواهد ‌شد. بر این اساس ما روند عملکرد قرارداد تامین اجتماعی در 4 سال گذشته را مورد ارزیابی قرار دادیم تا به این سوال جواب دهیم که آیا توانستیم بخشی از نیازهای بازنشستگان تامین اجتماعی را پوشش دهیم یا نه. از آذر سال 1392 طبق توافقی که بین کانون عالی تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ به عمل آمد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده این شرکت گذاشته شد. بررسی آماری نشان از رشد متقاضیان در این 4 سال دارد و همچنین جدول رشد تعداد اسناد بستری و سرپایی نیز گویای همین مطلب است. در بخش اسناد بستری، سال 92 به 93 نسبت تعداد کل اسناد خدمات بستری 18.3درصد رشد داشته است و این آمار در سال 93 به 94 رشد 15.1درصدی و در سال 94 به 95 رشد 17.1درصدی کرده است  و روند رشد تعداد کل اسناد خدمت سرپایی در سال 92 به 93 رشد 40.6درصدی، در سال 93به 94 رشد 20.9درصدی و در سال 94 به 95 رشد 15.2درصدی داشته است.   سرپایی/بستری نسبت تعداد کل سند سال 93 به 92 نسبت تعداد کل سند سال 94 به 93 نسبت تعداد کل سند سال 95 به 94 بستری 18.3% 15.1% 17.0% سرپایی 40.6% 20.9% 15.2%     بنابراین این آمار نشان می‌دهد که نیاز به بیمه تکمیلی درمان در جامعه هدف ما وجود داشته است و با گذشت زمان و با توسعه خدمات و مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ، به شکل فزاینده‌ای برای رفع این نیاز اقدام شده است. لذا می‌توان گفت که اقدام کانون‌های بازنشستگی برای خرید خدمت بیمه تکمیلی به جا بوده است و آتیه سازان حافظ نیز توانسته در پوشش دادن و رفع این نیاز اقدامات موثری را انجام دهد.   اگر بخواهیم نسبت هزینه اسناد را بررسی کنیم نیز باید بگوییم هزینه کل اسناد بستری در سال 92 به 93 رشد 48.9درصدی، در سال 93 به 94 رشد24.6 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 23 درصدی داشته است و هزینه کل اسناد سرپایی در سال 92 به 93 رشد 74.3درصدی، در سال 93 به 94 رشد 38.8درصدی و در سال 94 به 95 رشد 28.9 درصدی داشته است. آتیه سازان حافظ  مدعی است که به یک نیاز در حوزه درمان پاسخ داده است، سوال این است که آتیه سازان حافظ چه تاثیری در کنترل بازار درمان داشته است؟ بررسی روند رشد میانگین هزینه‌ها در قرارداد تامین اجتماعی به خوبی می تواند پاسخ دهد که آیا آتیه سازان حافظ توانسته در کنترل بازار درمان بیمه تکمیلی به خوبی عمل کند یا خیر، که البته در این بررسی باید میزان سالیانه تورم در بخش بهداشت و درمان که بر اساس مطالعات صورت گرفته نسبت به تورم عمومی جامعه 5 تا 7 درصد بیشتر است را در نظر گرفت. میانگین هزینه‌ها در خدمات بستری طبق بررسی انجام شده سال 92 به 93 رشد 25.9درصدی،  سال 93 به 94 رشد 8.3 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 5.2 درصدی داشته است و میانگین هزینه‌ها در خدمات سرپایی سال 92 به 93 رشد 23.9 درصدی،  سال 93 به 94 رشد 14.8 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 11.9درصدی داشته است. نکته جالب در مقایسه سال 92 با سال 93 در این است که با اجرا شدن طرح تحول سلامت ما یک تورم قابل توجهی را در بخش بهداشت و درمان داشتیم که میانگین هزینه ها نشان می دهد که در خدمت بستری و سرپایی به طور میانگین فقط با 24 درصد رشد توانستیم شرایط را کنترل کنیم و با توجه به اینکه تمامی خدماتی که بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت می کنند سقف دارد، هزینه اضافه به بازنشستگان تامین اجتماعی تحمیل نکنیم. همچنین طبق بررسی انجام شده سرانه بار مراجعه در خدمات بستری سال 92 به 93 رشد 9.9درصدی،  سال 93 به 94 رشد8.3 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 8.7 درصدی داشته است و سرانه بار مراجعه در خدمات سرپایی سال 92 به 93 رشد 30.6درصدی، سال 93 به 94 رشد 13.8 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 7درصدی داشته است. بنابراین رشد سرانه بار مراجعه بیمه‌شدگان در خدمات بستری و سرپایی نشان دهنده نیاز جامعه است، نیازی که در جامعه وجود داشته ثابت باقی نمانده چون سرانه بار مراجعه ثابت نمانده و رشد داشته است بنابراین لازم است متولیان سلامت جامعه نسبت به تامین نیاز این قشر در حوزه سلامت توجه ویژه داشته باشند که البته آتیه سازان حافظ همین خط را دنبال می‌کند. همچنین تعداد معرفی نامه‌های بستری که بیانگر میزان بهره‌مندی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد است را سال به سال رشد داده ایم به طوری که نسبت تعداد معرفینامه به کل اسناد در سال 92، 42 درصد، در سال 93، 48 درصد و در سال 94، 50 درصد بوده است. تعدا کل بیمه شدگانی که از سال 92 تا 94 از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کرده اند در سال 92 ،720هزار و 337 نفر، در سال 93، 939 هزار و 907 نفر و در سال 94 یک میلیون و 113 هزار و 944 نفر بود است که این آمار رشد استفاده از خدمات از سال 92 به 93 را 30 درصد و از سال 93 به 94 را 19درصد  نشان می دهد و این آمار بازهم  گویای استقبال و بهره مندی آحاد مردم از بیمه تکمیلی است. همین آمار را در رابطه با بیماران خاص در قرارداد تامین اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم. تعداد حواله صادر شده در سال  92 برای بیماران خاص  72 هزار 348 هزار فقره بود که در سال 93 به 113 هزار و 118 و در سال 94 به 142هزار و 265 فقره و در سال 95 به 307 هزار 716 فقره رسیده است. ضمن آروزی سلامتی برای همه بیماران، این آمار نشان می دهد که رشد میزان بهره مندی بیماران خاص مورد تاکید ویژه بیمه‌گزار و بیمه‌گر است و ارائه خدمات به این بزرگواران روند مقبولی داشته و که البته امیدرایم بتوانیم خدماتمان را توسعه بیشتری دهیم. هزینه ای که برای بیماران خاص اختصاص داده شده است از سال 92 که این رقم حدود 25 میلیارد و 500میلیون تومان بوده است در سال 93 به 50 میلیارد و 700 میلیون و بعد از آن در سال 93 به 69 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.از خداوند می خواهم که در ادامه راه به ما توفیق دهد این نیازی که در جامعه وجود دارد را بهتر پوشش دهیم و انشالله منابع لازم برای ارائه خدمت تامین شود. ما برای تامین منابع لازم برای ارائه این خدمات نیاز به همکاری سازمان تامین اجتماعی داریم. حق سرانه‌های مربوط به اجرای این قرارداد، تقریبا تماما توسط بیمه‌شدگان تامین اجتماعی حاصل می‌شود و حدود 3 هزار تومان از این سرانه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و 33 هزارو 200 تومان دیگر، هر ماه از فیش حقوقی بازنشستگان کسر می‌شود.طبق قرارداد باید حداکثر تا یک ماه پس از پایان عملکرد اجرایی هر ماه، سرانه‌ها به حساب شرکت بیمه‌گر واریز شود که الان متاسفانه با تاخیر قابل توجهی رو به رو هستیم و این ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را محدودتر می‌کند. یک مقایسه در سال جاری قرارداد (96-97) نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل صورت گرفته که گویای رشد تعداد خسارات متفرقه واصله به شرکت آتیه سازان حافظ است، آذر سال 95 به عدد 54 هزار و 336 مورد بوده است در آذر سال 96 تعداد 81 هزار و 641 فقره شده است که این آمار نشان می دهد با توجه به اینکه سقف تمامی خدمات افزایش داشته است ما امسال هم با رشد قابل توجهی در میزان مراجعات بیمه شدگان برای دریافت خدمات مواجه خواهیم بود. امیدورایم بتوانیم این افزایش میزان مراجعات و رشد هزینه‌‎هایی که حاصل می شود را مدیریت کنیم تا بتوانیم خدمات مناسبی را به بیمه شدگان ارائه دهیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که شرایط استان‌ها در قرارداد از نظر تراز هزینه‌های بیمه شدگان هر استان کاملا متفاوت است و این نیازمند توجه ویژه از طرف بیمه گزار و بیمه گر است که با چاره اندیشی و حضور به موقع و ارزیابی شاخص‌های دقیق در کنترل مصارف در استان‌های البزر، یزد، گیلان، گلستان، مازندران، اصفهان، ایلام، مرکزی و قم  بتوانند این شاخص‌ها را کنترل و مدیریت کنند تا به نظام عادلانه توزیع خدمات نزدیک‌تر شود و میران بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت در سراسر کشور را به استاندارد نزدیک کنیم این آرزوی ما است که همه مردم در جای جای ایران به خدمات سلامت، دسترسی آسان داشته باشند.                   

دکتر امیرعلیجانی معاون بازاریابی و خدمات بیمه‌ای در گفت‌وگو با آتیه سازان حافظ به مرور عملکرد 4 ساله آتیه سازان حافظ در قرارداد بازنشستگان تامین اجتماعی، از زبان آمار و ارقام پرداخت.در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

حدود 4 سال از اجرای قرارداد آتیه سازان حافظ با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گذرد عملکرد شرکت در این مدت را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا شرکت توانست نیازهای بازنشستگان تامین اجتماعی را پوشش دهد؟

ابتدا باید بگوییم بر اساس قوانین بالادستی قانون الزام به تامین درمان برای بازنشستگان پیش‌بینی شده بودو شاید برخی بگویند چه نیازی به بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان کانون تامین اجتماعی  وجود داشت؟ اگر خیلی ساده بخواهیم به این سوال جواب بدهیم باید بگویم نیاز به هر کالا و خدماتی زمانی ایجاد می‌شود که نظام عرضه و تقاضا در آن به خوبی عمل نکرده باشد وگرنه تا زمانی که تولید کالا و خدمات مناسب با عرضه و تقاضای آن باشد نیاز به تولید کالا و خدمات دیگری وجود ندارد و اگر هم تولید شود، در نظام اقتصادی مربوط به آن کالا متورم خواهد ‌شد. بر این اساس ما روند عملکرد قرارداد تامین اجتماعی در 4 سال گذشته را مورد ارزیابی قرار دادیم تا به این سوال جواب دهیم که آیا توانستیم بخشی از نیازهای بازنشستگان تامین اجتماعی را پوشش دهیم یا نه.

از آذر سال 1392 طبق توافقی که بین کانون عالی تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ به عمل آمد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده این شرکت گذاشته شد. بررسی آماری نشان از رشد متقاضیان در این 4 سال دارد و همچنین جدول رشد تعداد اسناد بستری و سرپایی نیز گویای همین مطلب است.

در بخش اسناد بستری، سال 92 به 93 نسبت تعداد کل اسناد خدمات بستری 18.3درصد رشد داشته است و این آمار در سال 93 به 94 رشد 15.1درصدی و در سال 94 به 95 رشد 17.1درصدی کرده است  و روند رشد تعداد کل اسناد خدمت سرپایی در سال 92 به 93 رشد 40.6درصدی، در سال 93به 94 رشد 20.9درصدی و در سال 94 به 95 رشد 15.2درصدی داشته است.

 

سرپایی/بستری

نسبت تعداد کل سند سال 93 به 92

نسبت تعداد کل سند سال 94 به 93

نسبت تعداد کل سند سال 95 به 94

بستری

18.3%

15.1%

17.0%

سرپایی

40.6%

20.9%

15.2%

 

 

بنابراین این آمار نشان می‌دهد که نیاز به بیمه تکمیلی درمان در جامعه هدف ما وجود داشته است و با گذشت زمان و با توسعه خدمات و مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ، به شکل فزاینده‌ای برای رفع این نیاز اقدام شده است. لذا می‌توان گفت که اقدام کانون‌های بازنشستگی برای خرید خدمت بیمه تکمیلی به جا بوده است و آتیه سازان حافظ نیز توانسته در پوشش دادن و رفع این نیاز اقدامات موثری را انجام دهد.

 

اگر بخواهیم نسبت هزینه اسناد را بررسی کنیم نیز باید بگوییم هزینه کل اسناد بستری در سال 92 به 93 رشد 48.9درصدی، در سال 93 به 94 رشد24.6 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 23 درصدی داشته است و هزینه کل اسناد سرپایی در سال 92 به 93 رشد 74.3درصدی، در سال 93 به 94 رشد 38.8درصدی و در سال 94 به 95 رشد 28.9 درصدی داشته است.

آتیه سازان حافظ  مدعی است که به یک نیاز در حوزه درمان پاسخ داده است، سوال این است که آتیه سازان حافظ چه تاثیری در کنترل بازار درمان داشته است؟

بررسی روند رشد میانگین هزینه‌ها در قرارداد تامین اجتماعی به خوبی می تواند پاسخ دهد که آیا آتیه سازان حافظ توانسته در کنترل بازار درمان بیمه تکمیلی به خوبی عمل کند یا خیر، که البته در این بررسی باید میزان سالیانه تورم در بخش بهداشت و درمان که بر اساس مطالعات صورت گرفته نسبت به تورم عمومی جامعه 5 تا 7 درصد بیشتر است را در نظر گرفت.

میانگین هزینه‌ها در خدمات بستری طبق بررسی انجام شده سال 92 به 93 رشد 25.9درصدی،  سال 93 به 94 رشد 8.3 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 5.2 درصدی داشته است و میانگین هزینه‌ها در خدمات سرپایی سال 92 به 93 رشد 23.9 درصدی،  سال 93 به 94 رشد 14.8 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 11.9درصدی داشته است.

نکته جالب در مقایسه سال 92 با سال 93 در این است که با اجرا شدن طرح تحول سلامت ما یک تورم قابل توجهی را در بخش بهداشت و درمان داشتیم که میانگین هزینه ها نشان می دهد که در خدمت بستری و سرپایی به طور میانگین فقط با 24 درصد رشد توانستیم شرایط را کنترل کنیم و با توجه به اینکه تمامی خدماتی که بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت می کنند سقف دارد، هزینه اضافه به بازنشستگان تامین اجتماعی تحمیل نکنیم.

همچنین طبق بررسی انجام شده سرانه بار مراجعه در خدمات بستری سال 92 به 93 رشد 9.9درصدی،  سال 93 به 94 رشد8.3 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 8.7 درصدی داشته است و سرانه بار مراجعه در خدمات سرپایی سال 92 به 93 رشد 30.6درصدی، سال 93 به 94 رشد 13.8 درصدی و در سال 94 به 95 رشد 7درصدی داشته است.

بنابراین رشد سرانه بار مراجعه بیمه‌شدگان در خدمات بستری و سرپایی نشان دهنده نیاز جامعه است، نیازی که در جامعه وجود داشته ثابت باقی نمانده چون سرانه بار مراجعه ثابت نمانده و رشد داشته است بنابراین لازم است متولیان سلامت جامعه نسبت به تامین نیاز این قشر در حوزه سلامت توجه ویژه داشته باشند که البته آتیه سازان حافظ همین خط را دنبال می‌کند.

همچنین تعداد معرفی نامه‌های بستری که بیانگر میزان بهره‌مندی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد است را سال به سال رشد داده ایم به طوری که نسبت تعداد معرفینامه به کل اسناد در سال 92، 42 درصد، در سال 93، 48 درصد و در سال 94، 50 درصد بوده است.

تعدا کل بیمه شدگانی که از سال 92 تا 94 از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد استفاده کرده اند در سال 92 ،720هزار و 337 نفر، در سال 93، 939 هزار و 907 نفر و در سال 94 یک میلیون و 113 هزار و 944 نفر بود است که این آمار رشد استفاده از خدمات از سال 92 به 93 را 30 درصد و از سال 93 به 94 را 19درصد  نشان می دهد و این آمار بازهم  گویای استقبال و بهره مندی آحاد مردم از بیمه تکمیلی است.

همین آمار را در رابطه با بیماران خاص در قرارداد تامین اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم.

تعداد حواله صادر شده در سال  92 برای بیماران خاص  72 هزار 348 هزار فقره بود که در سال 93 به 113 هزار و 118 و در سال 94 به 142هزار و 265 فقره و در سال 95 به 307 هزار 716 فقره رسیده است. ضمن آروزی سلامتی برای همه بیماران، این آمار نشان می دهد که رشد میزان بهره مندی بیماران خاص مورد تاکید ویژه بیمه‌گزار و بیمه‌گر است و ارائه خدمات به این بزرگواران روند مقبولی داشته و که البته امیدرایم بتوانیم خدماتمان را توسعه بیشتری دهیم.

هزینه ای که برای بیماران خاص اختصاص داده شده است از سال 92 که این رقم حدود 25 میلیارد و 500میلیون تومان بوده است در سال 93 به 50 میلیارد و 700 میلیون و بعد از آن در سال 93 به 69 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.از خداوند می خواهم که در ادامه راه به ما توفیق دهد این نیازی که در جامعه وجود دارد را بهتر پوشش دهیم و انشالله منابع لازم برای ارائه خدمت تامین شود. ما برای تامین منابع لازم برای ارائه این خدمات نیاز به همکاری سازمان تامین اجتماعی داریم. حق سرانه‌های مربوط به اجرای این قرارداد، تقریبا تماما توسط بیمه‌شدگان تامین اجتماعی حاصل می‌شود و حدود 3 هزار تومان از این سرانه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و 33 هزارو 200 تومان دیگر، هر ماه از فیش حقوقی بازنشستگان کسر می‌شود.طبق قرارداد باید حداکثر تا یک ماه پس از پایان عملکرد اجرایی هر ماه، سرانه‌ها به حساب شرکت بیمه‌گر واریز شود که الان متاسفانه با تاخیر قابل توجهی رو به رو هستیم و این ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را محدودتر می‌کند.

یک مقایسه در سال جاری قرارداد (96-97) نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل صورت گرفته که گویای رشد تعداد خسارات متفرقه واصله به شرکت آتیه سازان حافظ است، آذر سال 95 به عدد 54 هزار و 336 مورد بوده است در آذر سال 96 تعداد 81 هزار و 641 فقره شده است که این آمار نشان می دهد با توجه به اینکه سقف تمامی خدمات افزایش داشته است ما امسال هم با رشد قابل توجهی در میزان مراجعات بیمه شدگان برای دریافت خدمات مواجه خواهیم بود.

امیدورایم بتوانیم این افزایش میزان مراجعات و رشد هزینه‌‎هایی که حاصل می شود را مدیریت کنیم تا بتوانیم خدمات مناسبی را به بیمه شدگان ارائه دهیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که شرایط استان‌ها در قرارداد از نظر تراز هزینه‌های بیمه شدگان هر استان کاملا متفاوت است و این نیازمند توجه ویژه از طرف بیمه گزار و بیمه گر است که با چاره اندیشی و حضور به موقع و ارزیابی شاخص‌های دقیق در کنترل مصارف در استان‌های البزر، یزد، گیلان، گلستان، مازندران، اصفهان، ایلام، مرکزی و قم  بتوانند این شاخص‌ها را کنترل و مدیریت کنند تا به نظام عادلانه توزیع خدمات نزدیک‌تر شود و میران بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت در سراسر کشور را به استاندارد نزدیک کنیم این آرزوی ما است که همه مردم در جای جای ایران به خدمات سلامت، دسترسی آسان داشته باشند.