اخبار و اطلاعیه هازمان دریافت پرونده پزشکی از شعبه فاطمی دوماه پس از تاریخ ارسال پرونده از بیمارستان است

زمان دریافت پرونده پزشکی از شعبه فاطمی دوماه پس از تاریخ ارسال پرونده از بیمارستان است

به اطلاع بیمه‌شدگان محترم شرکت اتیه سازان حافظ می‌رساند جهت رفاه حال مراجعه‌کنندگان و جلوگیری از اتلاف وقت ایشان، زمان مراجعه به شعبه فاطمی برای دریافت پرونده دوماه پس از تاریخ ارسال پرونده از بیمارستان به شعبه فاطمی می‌باشد.