اخبار و اطلاعیه ها  علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشریه "آسا" (نشریه داخلی شرکت آتیه سازان حافظ) نوشت:  امسال چهارمین قرارداد خود را با بیمه آتیه سازان حافظ منعقد کردیم، این قرارداد را در بین 27 شرکت بیمه‌ای به مناقصه گذاشتیم که آتیه سازان حافظ برنده مناقصه شد. با توجه به اینکه طی سه سال گذشته قرارداد کانون بازنشستگی تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان با بیمه آتیه سازان حافظ بود اما کانون چندین آیتم را به عنوان شاخص انتخاب کرد و در مورد آنها از کانون‌‎های بازنشستگی تمام استان‌ها استعلام گرفت تا میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان از خدمات آتیه سازان حافظ را برآورد کنیم که خوشبختانه در اکثر کانون‌ها این رضایتمندی وجود داشت؛ از جمله این آیتم‌ها می‌‍توان به برخورد کارمندان این شرکت با ارباب رجوع، مدت انتظار ارباب رجوع در شعب و نمایندگی‌ها و فضای فیزیکی آنها و پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی اشاره کرد. برای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی دو موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ اول حق بیمه پرداختی بازنشستگان و دوم کشش و توان خدمت‌رسانی شرکت ارائه دهنده خدمات. ما تلاش کردیم در تعامل با بیمه آتیه سازان حافظ مشکلاتی را که کانون و بازنشستگان در قراردادهای قبلی با شرکت‌های بیمه‌ای دیگر با آن مواجه شده بودند از بین ببریم. شرکت بیمه آتیه سازان حافظ با ویژگی‌هایی از جمله توان مدیریتی، پشتیبانی مالی، تک محصولی بودن و پرداختن صرف به امر درمان توانسته است رضایتمندی جامعه هدف خود را جلب کند. یکی دیگر از ویژگی‌های این شرکت این است که با راه اندازی شعب و نمایندگی‌ها حتی در دفاتر پیشخوان دولت مشکل ارائه خدمت به جامعه پراکنده بازنشستگان را مرتفع کرده است. کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تعامل خوبی با مدیران و مسئولان آتیه سازان حافظ برقرار کرده است، هر زمان که لازم باشد با برگزاری جلسات مشترک مشکلات احتمالی را برطرف می‌کنیم. همچنین رضایتمندی بیمه‌شدگان خود را از طریق بازدید سرزده از شعب و نمایندگی‌های آتیه سازان حافظ می‌سنجیم که خوشبختانه تاکنون رضایت حداکثری حاصل شده است.  

 

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشریه "آسا" (نشریه داخلی شرکت آتیه سازان حافظ) نوشت:

 امسال چهارمین قرارداد خود را با بیمه آتیه سازان حافظ منعقد کردیم، این قرارداد را در بین 27 شرکت بیمه‌ای به مناقصه گذاشتیم که آتیه سازان حافظ برنده مناقصه شد. با توجه به اینکه طی سه سال گذشته قرارداد کانون بازنشستگی تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان با بیمه آتیه سازان حافظ بود اما کانون چندین آیتم را به عنوان شاخص انتخاب کرد و در مورد آنها از کانون‌‎های بازنشستگی تمام استان‌ها استعلام گرفت تا میزان رضایتمندی بیمه‌شدگان از خدمات آتیه سازان حافظ را برآورد کنیم که خوشبختانه در اکثر کانون‌ها این رضایتمندی وجود داشت؛ از جمله این آیتم‌ها می‌‍توان به برخورد کارمندان این شرکت با ارباب رجوع، مدت انتظار ارباب رجوع در شعب و نمایندگی‌ها و فضای فیزیکی آنها و پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی اشاره کرد.

برای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی دو موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ اول حق بیمه پرداختی بازنشستگان و دوم کشش و توان خدمت‌رسانی شرکت ارائه دهنده خدمات. ما تلاش کردیم در تعامل با بیمه آتیه سازان حافظ مشکلاتی را که کانون و بازنشستگان در قراردادهای قبلی با شرکت‌های بیمه‌ای دیگر با آن مواجه شده بودند از بین ببریم.

شرکت بیمه آتیه سازان حافظ با ویژگی‌هایی از جمله توان مدیریتی، پشتیبانی مالی، تک محصولی بودن و پرداختن صرف به امر درمان توانسته است رضایتمندی جامعه هدف خود را جلب کند. یکی دیگر از ویژگی‌های این شرکت این است که با راه اندازی شعب و نمایندگی‌ها حتی در دفاتر پیشخوان دولت مشکل ارائه خدمت به جامعه پراکنده بازنشستگان را مرتفع کرده است. کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تعامل خوبی با مدیران و مسئولان آتیه سازان حافظ برقرار کرده است، هر زمان که لازم باشد با برگزاری جلسات مشترک مشکلات احتمالی را برطرف می‌کنیم. همچنین رضایتمندی بیمه‌شدگان خود را از طریق بازدید سرزده از شعب و نمایندگی‌های آتیه سازان حافظ می‌سنجیم که خوشبختانه تاکنون رضایت حداکثری حاصل شده است.