شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی برای برای اخذ نمایندگی

 

شرایط شخص حقیقی برای اخذ نمایندگی:

1) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

2) اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور؛

3) عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

4) دارا بودن حداقل 22سال سن؛

5) داشتن مدرک کارشناسی و ­بالاتر ؛

تبصره1 : متقاضیان با مدرک کارشناسی در رشته بیمه (یا سایر رشته­ها با گرایش بیمه) و رشته­های پیراپزشکی (پرستاری، اسناد پزشکی و...) و پزشکی بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه­ای، مدرک کارشناسی در رشته­های (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت، انفورماتیک و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه­ای فنی و تخصصی، مدرک کارشناسی در سایر رشته­ها با دو سال سابقه کار بیمه­ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم یا کاردانی با سه سال سابقه کار بیمه­ای فنی و تخصصی در اولویت بعدی قرار خواهند داشت.

تبصره2 : اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط یا دیپلم یا فوق دیپلم بدون سابقه کار منوط به موافقت کتبی بیمه­گر خواهد بود.

تبصره3: ارائه مستندات معتبر مبنی بر سابقه فعالیت بیمه ای فنی و تخصصی، به بیمه گر الزامی می باشد.

تبصره4: مسئولیت احراز صحت مستندات سابقه کار متقاضیان نمایندگی، بر عهده شعب بیمه گر خواهد بود.

6) انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم( برای آقایان)؛

7) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد؛

8) نداشتن سابقه تخلف براساس بخشنامه و دستورالعمل و قوانین و ضوابط بیمه گر؛

9) گذراندن دوره­های آموزشی، کارآموزی و توجیهی مورد نظر بیمه­گر؛

10) موفقیت در آزمون­های کتبی و شفاهی مورد نظر بیمه­گر؛

11) معرفی فضای فیزیکی مربوط به نماینده با شرایط اعلامی از سوی بیمه­گر؛

12) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در رابطه با تأیید یا اخذ متقاضی؛

13) نداشتن منع قانونی در پذیرش نمایندگی.

تبصره5: مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادای و ساعتی) بیمه گر ، نمی توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

تبصره6: بستگان نسبی و سببی کارکنان بیمه گر، مجاز به دایر نمودن نمایندگی نمی باشند.

تبصره7 : شرایط دریافت مجوز برای متقاضیان بازاریابی و نمایندگان مستقر در محل بیمه گزار صرفاً مشمول بندهای 1، 2، 3، ،7، 8، 9، 10 ،12 و13 می­باشد. 

 شرایط شخص حقوقی برای اخذ نمایندگی:

1) نام شخص حقوقی، در قالب یکی از شرکت­های مندرج در قانون تجارت به ثبت رسیده باشد (به شکل شرکت های سهامی خاص ، عام، مسئولیت محدود ، شرکت تعاونی و سایر موسسات) و موضوع فعالیت شرکت مرتبط  با بیمه گر باشد.

تبصره1 : ارائه اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی به بیمه­گر الزامی می­باشد.

تبصره2 : متقاضیان حقوقی می بایست صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها را به بیمه­گر اعلام نمایند.

تبصره3 : متقاضیان حقوقی می بایست هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه، ترکیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره خود را در زمان انعقاد قرارداد و در حین قرارداد کتباً به بیمه­گر اعلام نمایند.

2) دارا بودن شرایط نماینده حقیقی مطابق بندهای 7، 8، 9، 11، 12، 13.

3) عدم منع معاملات از طریق مراجع قانونی و قضایی.

4) امکان انجام فعالیت بیمه­ای با درج در موضوع اساسنامه شرکت یا موسسه.

تبصره4: موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه گر می باشد و مجاز به فعالیت در سایر موارد نخواهد بود.

تبصره5 : در صورتی­که شرکتی با بیمه­گر قرارداد بیمه مازاد درمان منعقد کرده باشد، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن شرکت مادام که در سمت مذکور انجام وظیفه می­نمایند و عضو شرکت می­باشند، نمی­توانند شخصاً یا به نفع خود به عنوان نماینده فعالیت داشته باشند.

تبصره6: قرارداد نمایندگی اشخاص حقوقی ، با امضای صاحبان امضاء مجاز ، دارای اعتبار قانونی می باشد.