• با صدور حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران صورت گرفت: با صدور حکمی ازسوی مهندس طاهرموهبتی رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر مهدی ریاحی فر به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آتیه...
  • با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر حسن قاضی زاده هاشمی در حکمی مهندس طاهر موهبتی را به سمت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد.
  • بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، محمدرضا محسنی‌بندپی به سمت "عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ" منصوب شد.