• مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد: دکتر سید مرتضی ادیانی از تمدید اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلان فرهنگی به مدت یک ماه خبر داد.
  • زمان دریافت پرونده پزشکی از شعبه فاطمی دوماه پس از تاریخ ارسال پرونده از بیمارستان است
  • ضوابط بیمه گری قرارداد بیمه مکمل درمان صندوق بازنشستگی کشوری با آتیه سازان حافظ اعلام شد.

خبر ها و رویدادها

نمایش 1 - 25 از 223 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 9