• روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ کویر برای حضورت نورانی می‌شود و پنجره‌ها به شوق رویت، نیمه شبی را به سوی خورشید باز نمی‌شوند. کوچه پس کوچه های قم به یمن حضورت نورانی می‌شوند و...
  • ه گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، کلاس آموزشی مدیریت رفتار سازمانی از تاریخ 94/10/16 به مدت سه روز با حضور استاد رضا کریمی شرقی ، چهره...
  • دکتر امیر علیجانی مدیر نظارت و ارزشیابی و مشاور مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ از بازدید دکتر مرتضی ادیانی مدیر عامل بیمه آتیه‌‎سازان حافظ، معاونان...

خبر ها و رویدادها