تاریخچه شرکت

شرکت آتیه سازان حافظ در سال1380 با هدف ارتقای سطح سلامت از طریق گسترش خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه گزاران خود، با تلاش بی وقفه و مستمر نیروهای با تجربه تأسیس گردید.این شرکت توانسته ضمن ایجاد رقابت سالم و تحول در صنعت بیمه با پوشش حدود ۷ میلیون نفر بیمه شده، پایه‌گذار فصل نوینی در معرفی و ارائه بسته‌های خدمتی جدید در حوزه بیمه مکمل درمان باشد.

شرکت آتیه سازان حافظ با شعار ارتقاء سطح سلامت جامعه، هم اکنون تخصصی‌ترین شرکت در ارائه خدمات بیمه درمانی مکمل است. این شرکت پس از عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی به بیمه گزاران، بخش یا تمام هزینه‌های درمانی و بیمارستانی را بر اساس تعهدات مندرج در قرارداد و بیمه نامه، برای هر فرد (بیمه شده) و خانواده وی ارائه می دهد. شرکت‌ها و موسسات با خرید این بیمه‌نامه، کارکنان یا اعضای خود و افراد تحت تکفل آنان را که شامل همسر، فرزندان، والدین و کلیه افراد تحت تکفل‌شان می باشد، تحت پوشش خدمات درمانی تکمیلی و مازاد بر بیمه‌های پایه قرار می دهند.

لذا شرکت بیمه آتیه سازان حافظ از آبان سال 1394 با توجه به شرایط نامطمئن محیطی و نگرانی‌ها و چالش‌های موجود در صنعت بیمه سلامت کشور و با بهره‌گیری از کمک مشاور مدیریتی خود در راستای اهداف دولت تدبیر و امید و سازمان بیمه سلامت اقدام به تدوین برنامه استراتژیک خود به صورتی موثر و پیش‌برنده نمود. در این مسیر، تیم مدیریتی این شرکت، رویکردی کاملاً مشارکتی را برگزیدند، به نحوی که در سطح ستاد و استان‌ها با طراحی فرایندی حساب شده در تدوین و اجرا دخیل بوده و اصل احساس مالکیت نسبت به برنامه به طور جدی مدنظر برنامه‌ریزان قرار گرفت. برنامه استراتژیک نهایی با مشارکت فعال مدیران و کارشناسان با برگزاری بیش از 3500  نفر - ساعت، جلسات همفکری و مشارکت تهیه گردید.