•       به اطلاع کلیه بیمه‌شدگان محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین...