آرشیو یادداشت ها

چگونه می‌توان در زمان بیماری، مردم را در برابر هزینه‌ها حفاظت نمود؟
  بهبود و اصلاح نظام سلامت برای رفاه انسان و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مستمر بسیار حیاتی است، مسئولیت نهایی عملکرد کلی نظام سلامت یک کشور به‌عهده دولت است که می‌بایست تمام بخش‌های جامعه را در فرایند سیاستگذاری دخیل نماید. یک سیاست خوب بین...