آرشیو اخبار انتصابات

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت:
انتصاب علی خدامی به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و مشاور مدیر عامل
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "علی خدامی" به سمت "معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و مشاور مدیر عامل" منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت:
انتصاب دکتر مهدی فرزانه به سمت معاونت فنی
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "مهدی فرزانه" به سمت "معاونت فنی" منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت:
انتصاب دکتر محمدرضا جباری به سمت معاونت طرح و توسعه
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "محمدرضا جباری" به سمت "معاونت طرح و توسعه" منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت:
انتصاب دکتر امیر علیجانی به سمت مشاور مدیر عامل و مدیر امور شعب و نمایندگان و مشتریان
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر "امیر علیجانی" به سمت " مشاور مدیر عامل و مدیر امور شعب و نمایندگان و مشتریان " منصوب شد.
با صدور حمکی از سوی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ صورت گرفت:
انتصاب سرپرست واحد تحقیق و توسعه داده‌کاوی
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر "علی ایوبیان" به سمت "سرپرست واحد تحقیق و توسعه داده‌کاوی" منصوب شد.
با صدور احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت:
ابقاء مدیران شعب آتیه سازان حافظ
با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ "مدیران شعب یزد، قزوین، قم، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی و اردبیل در سمت خود ابقاء شدند.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ:
شیروان مسعودی اصل به سمت سرپرست شعبه فارس منصوب شد
با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، " شیروان مسعودی اصل" به سمت " سرپرست شعبه فارس " منصوب شد.
با صدور حمکی از سوی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ صورت گرفت:
انتصاب اعضای کمیته وصول مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر اعضای جدید کمیته وصول مطالبات شرکت منصوب شدند.
ابقاء مدیر شعبه اسلامشهر آتیه سازان حافظ
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ "مدیر شعبه اسلامشهر" ابقاء شد.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ:
کیوان عباسی به سمت سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد
با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، مهندس" کیوان عباسی " به سمت "سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات" منصوب شد.
نمایش 1 - 10 از 28 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 3