آرشیو اخبار انتصابات

ابقاء مدیر شعبه اسلامشهر آتیه سازان حافظ
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ "مدیر شعبه اسلامشهر" ابقاء شد.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ:
کیوان عباسی به سمت سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد
با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، مهندس" کیوان عباسی " به سمت "سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات" منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ:
حامدرضا هاشمی به سمت سرپرست امور مالی منصوب شد
با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، " حامدرضا هاشمی " به سمت " سرپرست امور مالی " منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ:
شیروان مسعودی اصل به سمت سرپرست شعبه فارس منصوب شد
با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، " شیروان مسعودی اصل" به سمت " سرپرست شعبه فارس " منصوب شد.
با صدور احکامی جداگانه صورت گرفت:
ابقاء مدیران شعب آتیه سازان حافظ
با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر "مهدی ریاحی‌فر" مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، مدیران شعب آتیه سازان حافظ در استان تهران در سمت خود ابقاء شدند.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:
محمد هاشمی به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب شد
با صدور حکمی از سوی مهندس طاهر موهبتی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان، "محمد هاشمی" به سمت "سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل" منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران:
دکتر عزت الله گل علیزاده به سمت قائم مقام مدیرعامل در امور استان ها منصوب شد
با صدور حکمی ازسوی مهندس طاهرموهبتی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر "عزت الله گل علیزاده" عضو هیات مدیره این سازمان به سمت “قائم مقام مدیرعامل در امور استان‌ها” منصوب شد.
ابقاء مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل وروابط عمومی آتیه سازان حافظ
با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ "یاسر ساجدی رئیسی" در سمت "مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل وروابط عمومی" ابقاء شد.
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران صورت گرفت:
انتصاب دکتر مهدی ریاحی فر به سمت مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ
با صدور حکمی ازسوی مهندس طاهرموهبتی رییس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر مهدی ریاحی فر به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.
جواد فرهنگ به سمت " سرپرست بیمه گری و درآمد " منصوب شد
بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل آتیه‌سازان حافظ، جواد فرهنگ به سمت "سرپرست بیمه گری و درآمد " منصوب شد.
نمایش 1 - 10 از 21 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 3