آرشیو اطلاعیه ها

امضای تفاهم نامه بیمه تکمیلی بیماران دیابتی
شرکت آتیه سازان حافظ با انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور تفاهم نامه‌ای امضا کرد.
گزارش در خصوص برگزاری دوره آموزشی با عنوان:
فرصت های ایجاد شده در قانون بودجه سال 1397 در حوزه سلامت
گزارش همایش مواد ارتباط قانون بودجه کل کشور ارتقاء سلامت ارائه گردید و قسمت هایی از تبصره های بودجه برای حضار تشریح شد که اهم آن در ذیل ارائه شده است:
اطلاعیه
اطلاعیه آتیه سازان حافظ در خصوص کارکنان