• به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ صبح امروز چهارشنبه 18 مهر ، دکتر مهدی ریاحی فر با آقای دکتر ذبیح نیکفر نماینده مردم شریف لاهیجان در مجلس شورای...
  • مدیر شعبه فارس خبر داد: مدیر شعبه فارس از عقد قرارداد جدید با سازمان دانشگاه علوم پزشکی خبر داد
  • نشست هم اندیشی درمان با مشارکت کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وشرکت بیمه آتیه سازان حافظ برگزارشد.