• با صدور حمکی از سوی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ صورت گرفت: با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر "علی ایوبیان" به سمت "سرپرست واحد تحقیق و توسعه داده‌کاوی" منصوب شد.
  • با صدور احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ صورت گرفت: با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ "مدیران شعب یزد، قزوین، قم، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی و اردبیل در...
  • در گفت‌وگو با معاون بازاریابی و خدمات بیمه‌ای آتیه سازان حافظ تشریح شد: دکتر امیرعلیجانی معاون بازاریابی و خدمات بیمه‌ای در گفت‌وگو با آتیه سازان حافظ به مرور عملکرد 4 ساله آتیه سازان حافظ در قرارداد بازنشستگان تامین...