• رئیس شعبه تهران مرکز آتیه‌سازان‌حافظ: دکتر رویا احمدی معتقد است عمده مشکلات ارباب رجوع به نداشتن آگاهی برمی ‌ گردد و مسئولیت این امر با سازمان ‌ های بیمه ‌ گذار است و به نحوه خدمت...
  • اجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با محوریت تبیین آیین‌نامه شورای مناطق و خرید راهبردی خدمات از مراکز درمانی برگزار شد. به گزارش...
  • مراسم تقدیر از پرستاران در شعبه البرز برگزار شد.

اخبار شعب