• دکتر مهدی ریاحی فر طی پیامی فراررسیدن سال نو را به بیمه گذاران و همکاران معزز شرکت تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است: فرا رسیدن سال نو...
  • دکتر مهدی فرزانه معاون فنی با حضور در ساختمان فاطمی (ستاد شماره ٢ ) و دکتر امیر علیجانی معاون امور شعب ، نمایندگان و مشتریان نیز با حضور در...
  • نشست مشترک مدیر شعبه خراسان رضوی و مدیر اداره کل آموزش و پرورش در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به بیمه شدگان آموزش و پرورش برگزار شد.