• مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران : مهندس طاهر موهبتی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در مراسم تکریم دکتر سید مرتضی ادیانی و معارفه دکتر مهدی ریاحی فر بعنوان عضو هیات...
  • مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ مطرح کرد: مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ با بیان اینکه باید فعالیت‌های بیمه تکمیلی و مازاد درمان با استاندارهای بیمه‌گری در ایران انطباق داده شود، اظهار...
  • گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ