• روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ کویر برای حضورت نورانی می‌شود و پنجره‌ها به شوق رویت، نیمه شبی را به سوی خورشید باز نمی‌شوند. کوچه پس کوچه های قم به یمن حضورت نورانی می‌شوند و...
  • به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، مراسم تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ در دفتر مدیرعامل برگزار شد.
  • شرکت آتیه سازان حافظ با انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور تفاهم نامه‌ای امضا کرد.