• EN
  •    
اخبار کرونا بیمه آتیه سازان با بیش از 7 میلیون بیمه واحد ارتباط با مشتریان با شماره021-75013
اخبار کرونا

تنها با اعلام کد ملی از خدمات ما بهره مند شوید

آیا از مفاد قرارداد خود با آتیه سازان حافظ با خبرید؟
اهداف
  • بهبود رضایتمندی و توانمندسازی بیمه شدگان

  • توسعه نظام فن آوری اطلاعات

  • پیاده سازی نظام ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد

شعب
مدیریت دانش

کدامیک از مباحث را می پسندید؟


گالری
مدیرعامل و مدیران ستادی

news
ارتباط با بیمه شدگان

news
همایش مدیران

news
پیوندها